Місія та завдання


Про Академію

Створена установчими зборами засновників

(протокол № 1 від 4 березня 2016 року)

 Зареєстрована Міністерством юстиції

України 14 березня 2016.

 

Мета – об’єднання громадян для цілеспрямованого розвитку гуманітарної науки і освіти у сфері парламентаризму, гуманітарних технологій у суспільно-політичних відносинах, взаємної координації наукової роботи, обміну досвідом та захисту фахових інтересів, економічних, юридичних, соціальних прав своїх членів. захисту законних прав та інтересів своїх членів.

( ст. 2.1. Статуту Академії)

Головні завдання:

Комунікативні Організаційні Просвітницькі Експертні
Cпівпраця з органами законодавчої, виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими об’єднаннями громадян Забезпечення інформаційної, організаційної, методичної та іншої підтримки Академії. Сприяння розвитку видавничої справи, спеціалізованих ЗМІ, інформаційної інфраструктури та новітніх інформаційних технологій Участь у розробці концепцій, програм, постанов, документів загальнодержавного значення у сфері парламентаризму
Здійснення громадського контролю за дотриманням конституційних прав i свобод громадян України Впровадження та поширення нового досвіду, участі у розробці та реалізації державних програм Удосконалення професійних навичок та поширення стандартів якості парламентської діяльності Сприяння формуванню професійного  експертного середовища у сфері інноваційного розвитку  вітчизняного парламентаризму
Забезпечення трансферу інновацій у сфері парламентаризму у діяльність органів представницької влади різних рівнів   Організація наукових досліджень у галузі вітчизняного та міжнародного парламентаризму Задоволення соціальних, культурних, наукових, побутових та інших потреб Сприяння організації і проведенню екзитполів під час виборчих кампаній
Сприяння обміну досвідом діяльності органів представницької влади Здійснення аналізу і прогнозу суспільно-політичних процесів Сприяння розвитку новітніх технологій у суспільно-політичних відносинах Надання експертної, консультативної та іншої допомоги організаціям та особам, що беруть участь у виконанні проектів і програм, пов’язаних із метою та завданнями Академії
Участь у наукових та науково-практичних симпозіумах, форумах, з’їздах, конференціях, семінарах, інших заходах, спрямованих на удосконалення парламентської діяльності Здійснення благодійної діяльності, спрямованої на розв’язання освітніх, наукових, соціально-економічних та політичних проблем громадян Проведення фундаментальних, прикладних та пошукових досліджень у соціально-політичній сфері
  Розробка інформаційно-технічної підтримки виконання науково-дослідницьких та проектних робіт для досягнення мети та цілей Академії Підтримка творчих ініціатив учених, державних службовців, політичних та громадських діячів та їхніх об’єднань,молодих дослідників з розвитку вітчизняного парламентаризму
  Створення відкритого інформаційно-наукового та навчально-освітнього простору з обміну науковими ідеями, інноваціями, передовим досвідом у галузі парламентаризму, місцевого самоврядування Сприяння у наданні освітніх, наукових та інформаціійно-просвітницьких послуг для сфери публічного управління та адміністрування,  місцевого самоврядування, зокрема об’єднаних . територіальних громад