Законодавча база

 1. Конституція України Закон України / Верховна Рада України. Закон  вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.
 2. Про вибори Президента України. Закон України / Верховна Рада України;  Закон вiд 05.03.1999 № 474-XIV – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=474-14.
 3. Про вибори народних депутатів України. Закон України / Верховна Рада України;  Закон вiд 25.03.2004 № 1665-IV – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1665-15.
 4. Про затвердження Положення про Аппарат Верховної Ради України Документ 769/11-РГ, поточна редакція — Редакція від 21.06.2018, підстава – 379к/18-РГ – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769/11-%D1%80%D0%B3
 5. Про комітети Верховної Ради України. Закон України / Верховна Рада України;  Закон, Редакція від 05.01.2017, підстава – 1798-VIII. – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%D0%B2%D1%80
 6. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України / Верховна Рада України;  Закон вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0.
 7. Про об’єднання громадян. Закон України / Верховна Рада України;  Закон вiд 16.06.1992 № 2460-XII – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2460-12.
 8. Про політичні партії в Україні. Закон України / Верховна Рада України;  Закон вiд 05.04.2001 № 2365-III – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2365-14.
 9. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України / Верховна Рада України;  Закон вiд 15.09.1999 № 1045-XIV – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2886-14.
 10. Про Регламент Верховної Ради України. Закон України / Верховна Рада України;  Закон, Регламент вiд 10.02.2010 № 1861-VI – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1861-17.
 11. Про статус народного депутата України. Закон України / Верховна Рада України;  Закон, Редакція від 11.10.2017, підстава – 2148-VIII. – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12
 12. Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» / Верховна Рада України;  Документ n0001001-15, чинний, поточна редакція — Підписання від 27.11.2014 – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/n0001001-15

Основні документи

Закони України

Постанови Верховної Ради України

Розпорядження Голови Верховної Ради України

Інше