Науково-дослідна робота

Спільно з кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту брали участь у виконанні науково-дослідних робіт за комплексним науковим проектом “Державне управління та місцеве самоврядування”(державний реєстраційний номер 0199U002827) Національної академії державного управління при Президентові України, а саме:

  • 2013 р. – Тема науково-дослідної роботи “Розвиток політичної та адміністративно-управлінської еліти в Україні: теоретико-методологічні засади”, державний реєстраційний номер 0113U002447;

  • 2014 р. – Тема науково-дослідної роботи “Організаційно-методичні засади впровадження навчальної дисципліни “Елітознавство” у підготовку магістрів державного управління”, державний реєстраційний номер 0114U002865;

  • 2015 р. – Тема науково-дослідної роботи “Теоретико-методологічні засади парламентаризму та парламентської діяльності”, державний реєстраційний номер 0115U004064;

  • 2016 р. – Тема науково-дослідної роботи “Цінності, стандарти, компетентність в парламентській діяльності”, державний реєстраційний номер 0116U0022770;

  •  2017 р. – Тема науково-дослідної роботи “Політична корупція в парламентській діяльності: природа, прояви, запобігання”, державний реєстраційний номер 0117U002872.