Випускники наукової школи

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління

Ворона Петро Васильович (2013) – Теоретико-методологічні засади організації місцевого самоврядування в Україні, науковий керівник В.А. Гошовська, д.держ.упр., проф.
Онищук Світлана Василівна (2015) – Вплив державно-церковних відносин  на процеси державотворення в Україні (ХХ – початок ХХІ ст.) науковий керівник В.А. Гошовська, д.держ.упр., проф.
Підготовлені до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління

Орлів Мар’яна Степанівна  “Механізми державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади” науковий керівник В.А. Гошовська, д.держ.упр., проф.
Антонова Олена Ростиславівна “Взаємодія держави з громадськістю у формуванні та реалізації сімейної політики” науковий керівник В.А. Гошовська, д.держ.упр., проф.
Сторожев Роман Іванович “Теоретико-методологічні засади розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності” науковий керівник  Л.А. Пашко, д.держ.упр., проф.
Богачев Роман Михайлович “Механізми взаємодії владної еліти та суспільства в контексті самоорганізації” науковий керівник В.А. Гошовська, д.держ.упр., проф.
Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

Онищук Світлана Василівна (17.12.2009) Державно-управлінські механізми адаптації до професійної діяльності (на прикладі звільнених працівників внутрішніх справ України) науковий керівник В.А. Гошовська, д.держ.упр., проф.
Антонова Олена Ростиславівна (18.03.2015) “Взаємодія Верховної Ради України з неурядовими організаціями: державно управлінський аспект” науковий керівникВ.А. Гошовська, д.держ.упр., проф.
Кернес Геннадій Адольфович “Механізми впливу регіональної еліти на державне управління України” науковий керівник                 В.А. Гошовська, д.держ.упр., проф.
Когутюк Віталій Юрійович (29.03.2017) “Теоретико-методологічні засади розвитку державного управління виборчим процесом в Україні (на основі досвіду країн ЄС) ”науковий керівник  Л.І. Даниленко, д.пед.н., проф.
Поліщук Ірина Вікторівна (27.02.2018) “Механізми забезпечення розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні” науковий керівник В.А. Гошовська, д.держ.упр., проф.
Васильченко Оксана Юріївна (27.02.2018)   “Розвиток інституту народного представництва в Україні”  науковий керівник Р.П. Марчук, канд.юр.н., доц.
Дубінська Вікторія Олександрівна (29.06.2018)“Феномен політичного лідерства в державному управлінні України” науковий керівник Д.Ч. Іманбердієв, д.держ.упр., проф.
Гандзюк Артем Миколайович (30.10.2018) Удосконалення механізмів забезпечення фракційної стабільності парламенту України     науковий керівник В.А. Гошовська, д.держ.упр., проф.
Підготовлені до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

Сторожев Роман Іванович  “Кадровий механізм формування позитивного іміджу держави”  науковий керівник  Л.А. Пашко, д.держ.упр., проф.
Держановська Снєжанна Леонідівна “Механізми реалізації політико-управлінського лідерства у сфері безпеки благополуччя дітей: досвід Канади для України” науковий керівник  І.Г. Сурай, д.держ.упр., доц.
Савчук Любов Сергіївна «Участь інститутів молодіжного парламен-таризму у державотворчих процесах України: теоретико-методологічний аспект  науковий керівник Н.Б. Ларіна, канд.пед.н., доц.