Умови вступу

Національна академія державного управління при Президентові України
здійснює прийом слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю:
 “Публічне управління та адміністрування”
на денну, вечірню та заочну форми навчання
за державним замовленням та за договором

На навчання на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають вищу освіту

(документ про вищу освіту встановленого зразка)

Строк навчання слухачів за денноювечірньою та заочною формами 
1 рік 4 місяці

 

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255.

за денною формою за вечірньою та заочною формами
1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, а також:

·         обіймають посади державної служби, що належать до 1-9 групи оплати праці,

·         віднесені до першої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

 

2. Відповідно до п.4 Положення про прийом слухачів  приймаються особи, які на момент подання документів до приймальної комісії не досягли 35 років, а також:

·         перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік;

·         є випускниками вищих навчальних закладів, мають документ про вищу освіту встановленого зразка з відзнакою.

1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів  приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, а також:

·         обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці,

·         віднесені до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

2. Відповідно до п.5 Положення про прийом слухачів  за заочною формою приймаються особи, які працюють на посадах державної служби, що належать до 1-4 групи оплати праці.

 

 

Наведені вище обмеження не розповсюджуються на вступників за договором

 

ЗА ДОГОВОРОМ
на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають “вищу освіту” (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).

 

Платіжні реквізити
  Платіжні реквізити для оплати за освітні послуги:
розрахунковий рахунок 31254217113561 у ДКС України;
МФО 820172:ЄДРПОУ 23696843

 

Документи, що додаються до заяви
ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ: ЗА ДОГОВОРОМ
Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку
Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії
Довідка про прирівняння посади до відповідної групи оплати праці (для державних службовців) Копія паспорта (с. 1-2, 10-11).
Рішення ради щодо рекомендації на навчання (для посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах)
Копія паспорта (с. 1-2, 10-11) Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків. Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

 

Два поштових конверти з марками

Чотири фотокартки розміром 3х4 см.
Два поштових конверти з марками

 

!!! Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

Документи, що додаються до заяви, паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця та військовий квиток пред’являються особисто.

Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.


 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ У 2019 РОЦІ

Зразок тесту з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань

Вибіркова компонента “Управління проектами і програмами в публічній сфері”

 

 

Офіційні документи

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255 “Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії”

 

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем магістра та ліцензованого обсягу, наданий Національній академії державного управління при Президентові України відповідно до наказу МОН України від 06.11.2015 р. №  1151 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 

Рішення приймальної комісії 

 

 

Приймальна комісія
03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20
тел. (044) 455-68-01; (044) 455-69-01. факс (044) 455-69-01;
е-mail: vstup_nadu@ukr.net

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *